Depunere dosar pentru evaluarea disciplinei Voluntariat - sem I

În atenția studenților înscriși și acceptați la Voluntariat Semestrul I

Dosarele se preiau fizic la Secretariatul facultății, până în data de 22 februarie 2022, interval orar 9-13. Pe dosar se va nota numele complet al studentului, anul de studii și specializarea.

Dosarul trebuie să conțină (conform Regulamentului):

a. Raportul de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele (Anexa 3);
b. Certificatul de voluntariat/Adeverință din partea organizației-gazdă (Anexa 4) în cadrul căreia a participat la activitățile de voluntariat, care să ateste numărul orelor de voluntariat (50 ore pentru creditele dintr-un semestru);
c. Evaluarea realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul organizației-gazdă în care s-a realizat activitatea de voluntariat (Anexa 5);
d. Copii ale diplomelor/titlurilor/certificatelor obținute, dacă este cazul.


Certificatul de voluntariat va conţine următoarele elemente:
a. datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul;
b. numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;
c. numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;
d. numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;
e. perioada şi numărul de ore de voluntariat;
f. numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;
g. numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei - gazdă;
h. menţiunea "Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat".

Comisia de coordonare a creditelor de voluntariat IIRMP:

Responsabil comisie - Conf.dr.ing. Lucian LĂZĂRESCU, prodecan didactic;
Membru comisie – Conf.dr.ing. Daniel FILIP, prodecan;
Membru comisie - Ing. Diana GYORGY - SPIRIDON, secretar șef facultate.

Go back