Info candidați admiși anul I – LICENȚĂ

Info candidați admiși anul I – LICENȚĂ

confirmare/retragere, contract de studii, cazare, grupuri Facebook

 

Dragi noi studenți IIRMP,

Rezultatele finale ale admiterii nivel licență sesiunea iulie 2022 sunt disponibile la Rezultate — Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (utcluj.ro)

Info confirmare loc buget Confirmare buget — Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (utcluj.ro)

Actele în original se depun la Secretariatul IIRMP, B-dul Muncii nr. 103-105, sala A 105, program luni-vineri, orele  9-13.

Info confirmare loc taxă Confirmare taxă — Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (utcluj.ro)

Retragerea dosarului, pentru candidații cu prima opțiune la IIRMP sau declarați admiși la IIRMP, se face personal de către candidat, sau de către o terță persoană, cu împuternicire notarială, de la Secretariat IIRMP, B-dul Muncii nr. 103-105, sala A 105, program luni-vineri, orele  9-13.

CONTRACTUL DE STUDII va fi disponibil pentru descărcare pe tot parcursul lunii august în contul de candidat. După parcurgerea documentului, va trebui să bifați în platformă că sunteți de acord cu prevederile acestuia. CONTRACTUL DE STUDII va fi adus la facultate, în original, la începutul anului universitar.

 

Info cazare: Cazare - Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției https://iirmp.utcluj.ro/cazare.html

ATENȚIE: studenții admiși în anul I ce au OMIS să solicite cazare la momentul înscrierii, pot depune o Cerere de cazare semnata, trimisă pe email la Mircea.Cioaza@staff.utcluj.ro. În Cerere vor specifica numele complet și faptul că sunt admiși în anul I la IIRMP, cu precizarea specializării.

Cerere tip cazare.docx

Termen depunere a solicitării: până în 31 august 2022.

IMPORTANT:

Cei care AU solicitat cazare pe Fișa de înscriere - nu este necesar să mai transmită CERERE DE CAZARE. Informația se preia din FIȘA DE INSCRIERE!

Grup Facebook Studenți UTCN:  https://www.facebook.com/groups/368131146546278

Grup Facebook IIRMP: https://www.facebook.com/groups/373492934959109

Go back