Laptopuri pentru studenti + SIMPLIFICARE

ANUNȚ IMPORTANT

 

PRECIZARE PRIVIND ANUNTUL DESPRE LAPTOPURI

Dat fiind timpul foarte scurt disponibil, va rugam sa transmiteti cererile si sa precizati motivul social pentru care aveti nevoie de dispozitiv cat mai repede (studenti licenta). Se aplica urmatoarele proceduri simplificate:
- daca ati depus dosar de bursa sociala in acest semestru, nu trebuie sa redepuneti actele, doar precizati acest lucru in cerere
- daca nu va incadrati in prevederile regulamentului de burse sociale, dar aveti alta situtie similara precizati acest lucru in cerere si depuneti act doveditor (de ex. orfan de unul sau ambii parintii, provenit din sistemul de protectie sociala, cazuri medicale etc.)
- actele doveditoare se vor putea depune si dupa ce ati depus cererea pana la predarea laptopului (daca nu se depun sau nu se adeveresc, nu se preda laptopul)
ASTEPTAM CERERILE PE MAIL PANA IN 27.10 ORA 12.00, lucian.lazarescu@tcm.utcluj.ro

 

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 111/19.10.2021, UTCN repartizează studenților de la ciclul de licență înmatriculați la buget la programele FIIRMP un număr 130 de laptopuri pentru folosire pe perioada școlarizării.

Laptopurile se vor acorda cu prioritate studenților care prezintă cazuri sociale și celor de anul I licență. Vă rugăm să trimiteți o cerere în format scris la Secretariatul FIIRMP (sala B101) sau electronic pe adresa lucian.lazarescu@tcm.utcluj.ro în care să motivați necesitatea acestui dispozitiv și la care să atașați documente justificative. Se aplică prevederile Regulamentului de burse sociale, mai puțin cerința de a fi integralist.

Data limită de depunere a cererii și actelor este 27.10.2021 ora 12.00. Listele finale se vor publica după aprobarea de către Conducerea UTCN, iar echipamentele se vor preda în baza unui contract de comodat (împrumut), cu angajamentul ca la încheierea studiilor de licență acestea să fie returnate în condiții bune de funcționalitate.

Go back