Măriri de note

Stimați studenți,

Cererile de mărire de notă completate, datate și semnate însoțite obligatoriu de dovada achitării taxei (dacă este cazul) se pot depune în perioada 01-04.07.2024, în format fizic la secretariatul facultății între orele 09:00-13:00, sau scanate și trimise pe e-mail până la ora 24.00, pe adresa secretarei care se ocupă de specialitatea dumneavoastră, adresă pe care o găsiți afișată pe site la următorul link:

https://iirmp.utcluj.ro/secretariat.html

NOTĂ: După această dată, cererile trimise nu se mai iau în considerare.


Conform Regulamentului ECTS:

„Art. 7.15 Reluarea procesului de evaluare în vederea îmbunătățirii notei este posibilă la cel mult patru forme de evaluare finală din Contractul Disciplinelor pe an (dintre care două cu taxă). Evaluarea are loc în sesiunea de consultații și restanțe aferentă semestrului, sau în cea de toamnă. Dacă studentul nu și-a îmbunătățit nota, acestuia îi va fi recunoscută nota obținută inițial, operată în sistem.”

Modelul cererii îl găsiți la următorul link: https://iirmp.utcluj.ro/formulare-studenti.html sau aici.

Go back