Reminder - Sesiune exceptionala pentru anii terminali: 9-12 Mai 2022

În perioada 09.05-12.05.2022 se organizează sesiune excepțională de consultații și restanțe, doar pentru anii terminali (licența și master), conform HCA nr. 29/08.03.2022.

Studenții se vor putea prezenta la maximum 2 (două) forme de evaluare (examen/colocviu/verificare) aferente semestrului I, an curent sau ani anteriori. Sesiunea se desfășoară în regim cu taxă (200 lei/ formă de evaluare). Studenții vor depune o cerere (Cerere sesiune exceptionala.pdf )  (https://iirmp.utcluj.ro/formulare-studenti.html) însoțită de dovada achitării taxei, trimisă pe e-mail-ul secretarei de care aparține https://iirmp.utcluj.ro/secretariat.html până cel târziu la data de 06.05.2022 ora 12.00.

Taxele pentru sesiunea exceptională se pot achita on-line accesând link-ul: https://websinu.utcluj.ro/taxe/default.asp până la data de 05.05.2022, ora 24.00 și NU se restituie în caz de neprezentare la examen.

Go back