Scadență rata 1 și semnare Contractul disciplinelor

Stimați studenți,

Termenul de plata pentru RATA 1 din TAXA de ȘCOLARIZARE  este data de 27.10.2023, conform Regulamentului de taxe 2023-2024.

Plata se poate face la Biroul de Taxe al UTC-N (str. Constantin Daicoviciu, nr. 15) până la ora 14:00 sau on-line https://websinu.utcluj.ro/taxe/default.asp până la ora 24:00.

Conform Art. 5.8 din Regulamentul ECTS, studenții care la data de 1 noiembrie nu au semnat Contractul Disciplinelor vor fi exmatriculați.

După această dată se va aplica Art. 9.2, a) și b):

Universitatea decide exmatricularea unui student ca și consecință a următoarelor situații:

a) studentul nu semnează Contractul Disciplinelor în termenul stabilit;

b) studentul nu își achită obligațiile financiare ce decurg din Contractul de Studii şi Contractul Disciplinelor.

Go back