Termen depunere cereri (transfer, reînmatriculare, reluare sau întreruperi studii, echivalări, reînscriere în an, prelungire de școlaritate)

Stimati studenti,

Cererile de reînscriere în an (nepromovați), prelungire de școlaritate (anii terminali),
mobilitate (transfer la altă facultate/universitate), reînmatriculări, întreruperi, reluări studii și
echivalări studii (pentru candidații admiși în anul I), se depun la secretariatul facultății sau
se trimit pe adresa de e-mail a doamnei secretare care răspunde de specializarea
dumneavoastră până cel târziu in data de 10.09.2023.

Vă atenționăm că cererile de reînscriere în an (studenții din anii I, II, III nepromovați),
prelungire a studiilor (studenții din ani terminali, IV licență și II master) sunt obligatorii,
conform art. 7.22 - 7.25 din Regulamentul ECTS.

În cazul nedepunerii acestor cereri, studentul va fi exmatriculat înainte de începerea anului
universitar 2023-2024!

Go back