BURSE 2023 – 2024

Anunț important (14.12.2023)

Toți studenții care au fost sau sunt înmatriculați și la o altă facultate este nevoie să aducă la secretariat (sau să trimită pe email) până luni, 18.12.2023, declarația pe proprie răspundere pentru studenții care au fost/sunt înmatriculați la altă facultate.

Burse de performanță academică nivel I: Aveți mediile minime și maxime aici.

Burse de performanță academică nivel II: Aveți mediile minime și maxime aici.

Burse de performanță științifică: Sunt aprobate toate.

Bursa de performanță sportivă: Este aprobată.

Burse speciale cultural artistice: Sunt în așteptare.

Burse sociale: Aveti lista cu cele aprobate aici.

_____________________________________________________________________________________

Criterii suplimentare de acordare a burselor 2023-2024

Decizie Comisie Burse 2023-2024

_____________________________________________________________________________________

 

Dosarele în original pentru bursele de ajutor social, speciale și de performanță științifică se depun la secretariat până în data de 24.11.2023 (pentru extensii, data limită este 22.11.2023).

În cazul burselor de ajutor social pentru venituri mici, perioada pentru care se calculează veniturile nete cu caracter permanent, realizate de fiecare membru al familiei, supuse impozitului pe venit este: octombrie 2022 - septembrie 2023 (12 luni).

Se încadrează pentru bursă de ajutor social, în funcție de venit, cei cu venitul net/membru de familie mai mic decât 1746,75 lei.

Se încadrează pentru bursă de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte cei cu venitul net/membru de familie mai mic decât 873,37 lei.

Bursele de performanță științifică se acordă conform Anexei 3.

Bursele speciale se acordă conform Anexei 4.

Bursele de performanță sportivă se acordă conform Anexei 5.

Documentele necesare obținerii burselor sociale se găsesc în Anexa 6.

Bursele se virează doar în contul personal al studentului, deschis la Banca Transilvania !!

Model cerere bursă de ajutor social - Anexa 7

Declarație de venituri - Anexa 8

Model_acord prelucrare date cu caracter personal - Anexa 9

Declarație pe proprie răspundere pentru optare categorie de bursă - Anexa 10

Declarația pe proprie răspundere pentru studenții care au fost/sunt înmatriculați la altă facultate

Regulament acordare burse

Cuantumul_burselor_pt._anul_univ._2023_2024

Dosarele complete de bursă socială se depun la secretara de specializare: https://iirmp.utcluj.ro/secretariat.html – doar cu programare online: https://jr.utcluj.ro/jobrouter/index.php?cmd=PublicStart&ps=31078c6a5a8b4c811ef1dcf3c5b34678&username=PublicUser

Dosarele incomplete și nesemnate NU vor fi luate în considerare;

Dosarele depuse după termenul limită NU vor fi luate în considerare.

Go back