Plan de invatamat Robotică - anul 1

 

Discipline obligatorii

Semestrul 1

1.00 Analiza matematica
2.00 Algebra lineara, geometrie analitica si diferentiala
3.00 Fizica
4.00 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I
5.00 Chimie
6.00 Geometrie descriptiva
7.00 Stiinta si ingineria materialelor I
8.10 Limbi moderne I Engleza
8.20 Limbi moderne I Franceza
8.30 Limbi moderne I Germana
9.00 Educatie fizica si sport I

Semestrul 2

10.00 Matematici speciale
11.00 Mecanica I
12.00 Electrotehnica
13.00 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
14.00 Desen tehnic si infografica
15.00 Stiinta si ingineria materialelor II
16.00 Bazele roboticii
17.00 Comunicare
18.10 Limbi moderne II Engleza
18.20 Limbi moderne II Franceza
18.30 Limbi moderne II Germana
19.00 Educatie fizica si sport II

 

20.00 Practica de domeniu I (2 sapt)

 

Discipline facultative

Semestrul 1

101.00 Algebra lineara, geometrie analitica si diferentiala II
200.00 Psihologia educatiei
301.00 Voluntariat 1

Semestrul 2

102.00 Tehnologii web
201.00 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria si metodologia curriculumului)
302.00 Voluntariat 2