Plan de invatamat Robotică - anul 3

 

Discipline obligatorii

Semestrul 1

38.00 Mecanisme si organe de masini II
39.00 Mecanisme si organe de masini II (Proiect)
40.00 Masini unelte si echipamente de fabricatie
41.00 Tehnologii de fabricatie I
42.00 Sisteme de achizitie, interfete si instrumentatie virtuala
43.00 Proiectare asistata de calculator II
44.00 Programare in Java
45.00 Senzori si sisteme senzoriale

Semestrul 2

46.00 Mecanica robotilor
47.00 Tehnologii de fabricatie II
48.00 Sisteme flexibile de fabricatie I
49.00 Constructia mecanica a robotilor industriali I
50.00 Robotizarea fabricatiei I
51.00 Ingineria sistemelor de productie
52.00 Informatica industriala
53.10 Microcontrolere si microprocesoare
53.20 Inteligenta artificiala
54.00 Practica de specialitate (3 sapt)

 

Discipline facultative

Semestrul 1

105.00 Managementul proiectelor
204.00 Instruire asistata de calculator
205.00 Practica pedagogica I

Semestrul 2

106.00 Programare orientata pe obiect (Python) - FACULTATIV
206.00 Managementul clasei de elev