Plan de invatamat Sisteme de producție digitale BN - anul 1

 

Discipline obligatorii

Semestrul 1

1.00

Analiza matematica

2.00

Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala

3.00

Fizica

4.00

Chimie

5.00

Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I

6.00

Stiinta si ingineria materialelor I

7.00

Geometrie descriptiva

8.10

Limbi moderne I Engleza

8.20

Limbi moderne I Franceza

8.30

Limbi moderne I Germana

9.00

Educatie fizica si sport I

10.00

Matematici speciale

11.10

Comunicare

11.20

Economie generala

11.30

Etica si integritate academica

Semestrul 2

12.00

Mecanica I

13.00

Desen tehnic si infografica

14.00

Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II

15.00

Bazele ingineriei industriale

16.00

Stiinta si ingineria materialelor II

17.00

Electrotehnica

18.10

Limbi moderne I Engleza

18.20

Limbi moderne I Franceza

18.30

Limbi moderne I Germana

19.00

Limbi moderne II Germana

20.00

Practica de domeniu (2 sapt)

 

Discipline facultative

Semestrul 1

101.00

Engleza tehnica I

201.00

Psihologia educatiei

301.00

Voluntariat 1

Semestrul 2

103.00

Limbi moderne II Franceza

104.00

Limbi moderne II Italiana

201.00

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria si metodologia curriculumului)

302.00

Voluntariat 2