Plan de invatamat Tehnologia Construcțiilor de Mașini CJ - anul 4

 

Discipline obligatorii

Semestrul 1

57.00

Tehnologii de prelucrare prin aschiere II

58.00

Tehnologii de prelucrare prin deformare plastica la rece

59.00

Proiectarea dispozitivelor

60.00

Tehnologii de prelucrare pe MUCN

61.00

Tehnologii de asamblare

62.10

Fabricatie asistata de calculator - sisteme CAM

62.20

Proiectare tehnologica asistata de calculator

63.10

Fiabilitate si mentenantaCultura manageriala

63.20

Educatie fizica si sport I

63.30

Automatizarea proceselor tehnologice de prelucrare

Semestrul 2

64.00

Ingineria fabricatiei

65.00

Ingineria fabricatiei - proiect

66.00

Fabricarea pieselor din mase plastice si compozite

67.00

Tehnologii si sisteme flexibile de fabricatie

68.00

Ingineria sistemelor de productie

69.10

Optimizarea tehnologiilor de fabricatie

69.20

Tehnologii criogenice

69.30

Proiectarea sculelor pentru prelucrarea lemnului

70.10

Logistica

70.20

Programare CNC

70.30

Tehnologia produselor din materiale nemetalice

71.00

Elaborarea proiectului de diploma (56 ore)

72.00

Practica pentru proiectul de diploma

73.00

Sustinerea proiectului de diploma

 

Discipline facultative

Semestrul 1

108.00

Proprietate intelectuala

Semestrul 2

107.00

Dezvoltarea aplicatiilor WEB