Admitere Master - sesiunea Iulie 2024

 

▪  Înscrierea candidaților se face online pe platforma:

https://admitereonline.utcluj.ro/inginerie-industriala-robotica-si-managementul-productiei-master/

Perioada de înscriere la concursul de admitere este: 17 iulie 2024 - 26 iulie 2024/ ora 15:00

   - Metodologia pentru admitere

   - Regulament Master UTCN

   - Calendarul de admitere

   - Numărul de locuri: la acest link

   - Certificatul de competență lingvistică. Informații legate de obținerea / recunoașterea Certificatului de competență lingvistică, pentru candidații care se înscriu la programele de master în limba engleză sau germană, sunt disponibile la acest link: Informații certificate-iulie 2024.

   -Nou! Conform regulamentului UTCN, "competența lingvistică poate fi dovedită, prin certificate de competență lingvistică pentru limba de studiu eliberate de instituții recunoscute de Ministerul de Resort sau prin diploma de licență, pentru candidații care au absolvit studii universitare de Iicență în limba programului de master pentru care aplică".

▪ Ora începerii interviurilor. Interviurile se vor desfășura în data de 29 iulie 2024, cu prezență fizică. Programarea pentru interviu va fi făcută de comisia de admitere, începând cu ora 8:00.

▪ Rezultate preliminare: 30 iulie 2024, ora 12:00.

▪ Contestații: 30 iulie 2024, până la ora 18:00.

▪ Confirmarea locurilor: în 31 iulie 2024, până la ora 16:00.

- Candidații declarați admiși pe locurile de la buget vor confirma locul prin depunerea la dosar, la comisia de admitere (sălile B204 și B205) - pentru programele cu școlarizare la Cluj-Napoca) și la extensiile UTC-N (Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău - pentru programele cu școlarizare în locațiile menționate) a Diplomei de licență sau a Adeverinței de absolvire (numai pentru promoția curentă) şi a Suplimentului la diplomă (pentru promoțiile anterioare), în original și trei poze (3x4 cm) în data de 31 iulie 2024 (până la ora 16:00).
- Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă vor depune pe platforma admiterii (online/încărcare OP), în data de 31 iulie 2024, până la ora 16:00, pentru confirmarea locurilor, dovada de achitarea taxei de confirmare a locului, în valoare de 300 lei și vor aduce la comisia de admite trei poze (3x4cm). Taxa este nereturnabilă.

▪ Rezultate finale: 31 iulie 2024, ora 20:00.

 

 

Programe de MASTERAT 2024-2025

 

Nr.

DOMENIU / PROGRAM DE STUDIU

LOCALIZARE

BIBLIOGRAFIE

 

 INGINERIE INDUSTRIALĂ

   

1

 Design industrial (DI)

Cluj-Napoca

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

2

 Ingineria și managementul calității (IMC)

Cluj-Napoca

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

3

 Inginerie virtuală și fabricație competitivă RO (IVFC)

Cluj-Napoca

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

4

 Inginerie virtuală și fabricație competitivă EN (IVFC)

Cluj-Napoca

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

5

 Procese de producție inovative și managementul tehnologic DE (PPIMT)

Cluj-Napoca

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

6

 Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricație (PACSF)

Cluj-Napoca

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

7

 Tehnologii avansate de fabricație (TAF)

Alba Iulia

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

8

 Ingineria și managementul calității (IMC)

Bistrița

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

9

 Ingineria și managementul resurselor tehnologice în industrie (IMRTI)

Satu Mare

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

10

 Inginerie virtuală și fabricație competitivă (IVFC)

Zalău

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

11

 Fabricație digitală

Cluj-Napoca

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

 

 INGINERIE ŞI MANAGEMENT

 

 

12

 Antreprenoriat (ANT)

Cluj-Napoca

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

13

 Management și inginerie în afaceri (MIA)

Cluj-Napoca

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

14

 Managementul sistemelor logistice (MSL)

Cluj-Napoca

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

15

 Managementul proiectelor tehnice (MPT)

 Cluj-Napoca

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

 

 MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ

 

 

16

 Robotică EN (ROB)

Cluj-Napoca

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

17

 Robotică (ROB)

Bistrița

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

18

 Inteligență artificială în producția industrială

Cluj-Napoca

 Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs