Admitere Master - sesiunea Septembrie 2021

 

▪ Înscrierea candidaților se face online pe platforma:

 

https://admitereonline.utcluj.ro/inginerie-industriala-robotica-si-managementul-productiei-master/

 

Perioada de înscriere la concursul de admitere este: 07 septembrie 2021 - 14 septembrie 2021/ ora 20:00

 

- Metodologia pentru admitere

 

- Calendarul de admitere

 

- Numărul de locuri

 

- Certificatul de competență lingvistică. Informații legate de obținerea / recunoașterea Certificatului de competență lingvistică, pentru candidații care se înscriu la programele de master în limba engleză sau germană, sunt disponibile la adresa: https://iirmp.utcluj.ro/files/admitere/210907_Info_certificate.pdf

 

▪  Ora începerii interviurilor (în 15 septembrie, online) 

 

▪  Programarea candidaților pentru interviu:

 

1. Design industrial (DI) Cluj-Napoca

 

2. Ingineria și managementul calității (IMC) Cluj-Napoca

 

3. Inginerie virtuală și fabricație competitivă RO (IVFC) Cluj-Napoca

 

4. Inginerie virtuală și fabricație competitivă EN (IVFC) Cluj-Napoca

 

5. Procese de producție inovative și managementul tehnologic DE (PPIMT) Cluj-Napoca

 

6. Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricație (PACSF) Cluj-Napoca

 

7. Tehnologii avansate de fabricație (TAF) Alba Iulia

 

8. Ingineria și managementul calității (IMC) Bistrița

 

9. Ingineria și managementul resurselor tehnologice în industrie (IMRTI) Satu Mare

 

10. Inginerie virtuală și fabricație competitivă (IVFC) Zalău

 

11. Antreprenoriat (ANT) Cluj-Napoca

 

12. Management și inginerie în afaceri (MIA) Cluj-Napoca

 

13. Managementul sistemelor logistice (MSL) Cluj-Napoca

 

14. Managementul proiectelor tehnice (MPT) Cluj-Napoca

 

15. Robotică EN (ROB) Cluj-Napoca

 

16. Robotică (ROB) Bistrița

 

 

▪ Rezultate preliminare     (16 septembrie)

 

 

  Lista candidaților admiși

 

  Lista candidaților admiși-candidați INTERNATIONALI

 

  Lista candidaților în așteptare

 

 

▪ Contestații: 16 septembrie (până la ora 20.00)

 

 

▪ Confirmarea locurilor

 

- Candidații declarați admiși pe locurile de la buget vor confirma locul prin depunerea la dosar, la comisia de admitere (sălile B201, B202, B203 - pentru programele cu școlarizare la Cluj-Napoca) și la extensiile UTC-N (Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău - pentru programele cu școlarizare în locațiile menționate) a Diplomei de licență sau a Adeverinței de absolvire (numai pentru promoția curentă) şi a Suplimentului la diplomă (pentru promoțiile anterioare), în original, în data de 17 septembrie (până la ora 14.00).

- Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă vor depune pe platforma admiterii (online/încărcare OP), în data de 17 septembrie, până la ora 14:00, pentru confirmarea locurilor, dovada de achitare a taxei de confirmare a locului, în valoare de 200 lei. Taxa este nereturnabilă.

 

 

▪ Rezultate finale   (17 septembrie)

 

 

  Lista candidaților admiși

 

  Lista candidaților internaíonali admiși

 

  Lista candidaților în așteptare

 

 

 

 

 

 

Programe de MASTERAT 2021-2022

 

 

Nr.

DOMENIU / PROGRAM DE STUDIU

LOCALIZARE

 

 

INGINERIE INDUSTRIALĂ

   

1

Design industrial (DI)

Cluj-Napoca

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

2

Ingineria și managementul calității (IMC)

Cluj-Napoca

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

3

Inginerie virtuală și fabricație competitivă RO (IVFC)

Cluj-Napoca

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

4

Inginerie virtuală și fabricație competitivă EN (IVFC)

Cluj-Napoca

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

5

Procese de producție inovative și managementul tehnologic DE (PPIMT)

Cluj-Napoca

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

6

Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricație (PACSF)

Cluj-Napoca

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

7

Tehnologii avansate de fabricație (TAF)

Alba Iulia

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

8

Ingineria și managementul calității (IMC)

Bistrița

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

9

Ingineria și managementul resurselor tehnologice în industrie (IMRTI)

Satu Mare

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

10

Inginerie virtuală și fabricație competitivă (IVFC)

Zalău

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

 

INGINERIE ŞI MANAGEMENT

 

 

11

Antreprenoriat (ANT)

Cluj-Napoca

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

12

Management și inginerie în afaceri (MIA)

Cluj-Napoca

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

13

Managementul sistemelor logistice (MSL)

Cluj-Napoca

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

14

Managementul proiectelor tehnice (MPT)

 Cluj-Napoca

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

 

MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ

 

 

15

Robotică EN (ROB)

Cluj-Napoca

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs

16

Robotică (ROB)

Bistrița

Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs