Decan

Atribuții: coordonează ansamblul activităților didactice și de cercetare la nivelul Facultății de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției

Prof.dr.ing. Corina BÎRLEANU

Tel: 0264-401611 sau 0264-202787
E-mail: Corina.Barleanu@omt.utcluj.ro

Prodecan Cercetare și digitalizare

Atribuții: cercetare-inovare, transfer tehnologic, antreprenoriat, publicații și evenimente științifice, activitatea doctoranzilor, fonduri structurale, sponsorizări, reglementări, ranking-uri, extensii, digitalizare și infrastructură informatică

Prof.dr.ing. Mihai DRAGOMIR

Tel: 0264-401761 sau 0264-202796
E-mail: Mihai.Dragomir@muri.utcluj.ro

Prodecan Didactic

Atribuții: procesul de învățământ, planuri de învățământ, state de funcții, sesiuni de examene, examene de finalizare, orare, tutorat, formare continuă, burse, tabere și sprijinirea studenților, activitatea secretariatului

Conf.dr.ing. Lucian LĂZĂRESCU

Tel: 0264-401731 
E-mail: Lucian.Lazarescu@tcm.utcluj.ro

Prodecan Internaționalizare și relația cu mediul socio-economic

Atribuții: relații internaționale, schimburi academice, Erasmus+, relația cu mediul socio-economic, practica de specialitate, promovare și imagine, admitere licență și master, cazare în cămine, relația cu organizațiile studențești, ARACIS/RNCIS, mediu și SSM

Conf.dr.ing. Daniel FILIP

Tel: 0264-401643 
E-mail: Daniel.Filip@mis.utcluj.ro