Informatii privind practica studentilor 2021-2022

Atentie! In acest an universitar nu se mai accepta practica ONLINE!

Data limita pentru susținerea colocviului de practica este 29.07.2022, iar data limita pentru reexaminare 02.09.2022. Nesustinerea coloviului pana la primul termen nu se considera restanta!

PORTOFOLIU PRACTICA FCM 2021-2022 - licenta

Lista responsabililor de practică

Pentru desfășurarea stagiilor de practică în firme sunt necesare completarea celor 2 documente (Convenția cadru și Convenția de practică). Sunt exceptați de la completarea documentelor studenții de anul 1 care realizează stagiul de practică la Atelierul Mecanic din cadrul Universității Tehnice.

Convenție de practică

Convenție-cadru

Model fișa evaluare practică

Etape pentru completarea și semnarea documentele:

1. Completarea documentelor de către student (unde este necesar)

2. Completarea și semnarea documentelor de către partenerul de practică

3. Semnarea documentelor din partea Decanatului.

 

 

Acorduri de practică semnate între UTCN și Firme partenere - 2022

 

Școli de vară 2021-2022

Școala de vară Gühring NX-CAD

Bosch Mechanical Design Summer School 2022

Școala de vară - Capgemini Engineering 2022

Școala de vară - 2022 SUMMER SCHOOL

 

 

Working Student 2021-2022

Working Student Technical Department - BOSCH

 

Proiect PAVING 2020-2022 - Pentru studentii din anul 3 - în acest an universitar nu se fac recrutări!

Peoiectul Practică Avansată pentru succesul în cariera INGinerească - PAVING

Este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 nr. POCU/626/6/13/130354, coordonat de UTCN, cu derulare in perioada oct. 2020 - oct. 2022. Scopul proiectului este de a facilita studenților tranziția de la educație la un loc de muncă prin desfășurarea stagiului de practică.

INFORMATII PENTRU COMPANII:

Prezentare proiect: PAVING_Prezentare_Firme.pdf

Companiile care doresc sa participe ca parteneri în proiect sunt rugate sa completeze anexele 1 si 2 (pag. 6...8) din acest document (PAVING_Anunt_selectie_parteneri_practica.docx) si sa le trimita in format electronic la adresa urmatoare: Daniel.Filip@mis.utcluj.ro.

INFORMATII PENTRU STUDENTI:

Un număr de 63 de studenți ai Facultății Construcții de Mașini din anul 3 pot face stagiul de practică în cadrul proiectului PAVING.

Prezentare proiect: PAVING_Prezentare_studenti.pdf

Metodologia de selectie a studentilor: PAVING_Metodologie_selectie_GT.pdf

Nota: anexa 5.A se completeaza dupa finalizarea procesului de selectie (inscrierea in GT), iar 5.B si 5.C dupa iesirea din GT (dupa sustinerea lucrarii de licentă).

Studenţii interesaţi să participe în acest proiect sunt invitaţi să se înscrie în echipa ”Practica CM – PAVING” din platforma Microsoft Teams folosind codul: fhjid3n

 

 

[