Informatii privind practica studentilor 2020-2021

 

Perioada si durata practicii 2020-2021

 

PORTOFOLIU PRACTICA FCM 2020-2021-licenta

 

Lista responsabililor de practică

 

Pentru desfășurarea stagiilor de practică în firme sunt necesare completarea celor 2 documente (Convenția cadru și Convenția de practică). Sunt exceptați de la completarea documentelor studenții de anul 1 care realizează stagiul de practică la Atelierul Mecanic din cadrul Universității Tehnice.

 

Convenție de practică

Convenție-cadru

Model fișa evaluare practică

 

Etape pentru completarea și semnarea documentele:

1. Completarea documentelor de către student (unde este necesar)

2. Completarea și semnarea documentelor de către partenerul de practică

3. Semnarea documentelor din partea Decanatului.

 


 

Proiect PAVING 2020-2022 - Pentru studentii din anul 3

Peoiectul Practică Avansată pentru succesul în cariera INGinerească - PAVING

 

Este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 nr. POCU/626/6/13/130354, coordonat de UTCN, cu derulare in perioada oct. 2020 - oct. 2022. Scopul proiectului este de a facilita studenților tranziția de la educație la un loc de muncă prin desfășurarea stagiului de practică.

 

INFORMATII PENTRU COMPANII:

 

Prezentare proiect: PAVING_Prezentare_Firme.pdf

 

Companiile care doresc sa participe ca parteneri în proiect sunt rugate sa completeze anexele 1 si 2 (pag. 6...8) din acest document (PAVING_Anunt_selectie_parteneri_practica.docx) si sa le trimita in format electronic la adresa urmatoare: Daniel.Filip@mis.utcluj.ro.

 

INFORMATII PENTRU STUDENTI:

 

Un număr de 63 de studenți ai Facultății Construcții de Mașini din anul 3 pot face stagiul de practică în cadrul proiectului PAVING.

 

Prezentare proiect: PAVING_Prezentare_studenti.pdf

 

Metodologia de selectie a studentilor: PAVING_Metodologie_selectie_GT.pdf

 

Nota: anexa 5.A se completeaza dupa finalizarea procesului de selectie (inscrierea in GT), iar 5.B si 5.C dupa iesirea din GT (dupa sustinerea lucrarii de licentă).

 

Studenţii interesaţi să participe în acest proiect sunt invitaţi să se înscrie în echipa ”Practica CM – PAVING” din platforma Microsoft Teams folosind codul: fhjid3n