Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției este caracterizată de o resursă umană de înaltă calificare, cu experiență națională și internațională, în proiecte de cercetare complexe, precum și de o bază materială adecvată derulării unor activități științifice comprehensive în următoarele domenii:

 

Departamentul Ingineria Fabricației

 • Fabricația asistată de calculator
 • Fabricarea rapidă a prototipurilor
 • Tehnologii neconvenționale
 • Microfabricaţie şi tăierea precisă a metalelor dure, prin electroeroziune cu fir
 • Aplicaţii medicale de fabricare a implanturilor medicale personalizate din materiale biocompatibile, utilizând modele fabricate prin RP
 • Fabricaţia asistată a reperelor mărginite de suprafeţe complexe
 • Cercetări privind imbunatatirea tehnologiilor de masurare utilizind masini de masurat in coordonate
 • Optimizarea proceselor de realizare a materialelor plastice şi compozite
 • Cercetări privind uzura sculelor aşchietoare
 • Dezvoltarea de algoritmi pentru optimizare liniară şi neliniară, fără respectiv cu restricţii

 

Departamentul Ingineria Proiectării și Robotică

 • Proiectarea și dezvoltarea produselor industriale
 • Proiectarea echipamentelor și sistemelor de fabricație
 • Proiectarea asistată de calculator și realitate virtuală
 • Proiectarea și dezvoltarea echipamentelor hidro-pneumatice
 • Design industrial
 • Robotizarea fabricației
 • Metrologie industrială
 • Ingineria și managementul calității
 • Ingineria și managementul inovării
 • Managementul informației în sisteme robotizate industriale
 • Proiectarea produselor și proceselor cu amprentă redusă de carbon
 • Digitizarea și digitalizarea proceselor industriale
 • Patrimoniu cultural digital

 

Departamentul Ingineria Sistemelor Mecanice

 • Mecanică teoretică și mecanică aplicată
 • Mecanică aplicată în robotică
 • Mecanica avansată a sistemelor
 • Vibro-mecanică și vibro-acustică
 • Metode numerice de calcul
 • Informatică în inginerie
 • Micro și Nano Sisteme
 • Tribologie
 • Mecanisme
 • Organe de mașini
 • Transmisii mecanice
 • Optimizări

 

Departamentul Management și Inginerie Economică

 • Management general şi strategic
 • Marketing, studii de piaţă
 • Sisteme flexibile de fabricaţie
 • Managementul operaţiilor de producţie şi servicii
 • Optimizarea prin simulare a sistemelor complexe
 • Analiza economică a sistemelor de producţie
 • Proiectarea sistemelor informaţionale
 • Comunicare managerială
 • Resurse umane
 • Proiectarea ergonomică a sistemelor şi produselor
 • Antreprenoriat
 • Proiectarea și analiza sistemelor logistice
 • Ecomanagement, dezvoltare durabilă
 • Întreprinderi simulate

 

Departamentul Limbi Moderne si Comunicare

 • Comunicare și studii culturale
 • Lingvistică aplicată
 • Didactica limbilor străine și Interculturalitate
 • Limba română pentru studenți internaționali
 
 
În cadrul FIIRMP activează un număr important de structuri de cercetare, care beneficiază de sprijinul structurilor manageriale dedicate de la nivelul facultății și al universității pentru realizarea de consorții, implementarea de proiecte de cercetare, diseminarea rezultatelor, precum și transferul acestora către mediul socio-economic:

 

Centrul Național de Cercetare pentru Fabricație Rapidă Inovativă - FABRIN

Structuri conexe:

 • Laboratorul de Cercetare pentru Optimizarea Proceselor Tehnologice
 • Laboratorul de Cercetare pentru Tehnologii Neconvenționale și Fabricație Competitivă
 • Laboratorul de Cercetare pentru Fabricație Rapidă a Prototipurilor

 

Centrul de Cercetare in Tehnologia Deformării Plastice a Tablelor - CERTETA

 

Centrul de Cercetare pentru Simulare și Testare Roboti Industriali - CESTER

 

Centrul de Cercetare Dassault Systèmes Solutions - DSSC

Structuri conexe:

 • Laboratorul de Cercetare pentru Realitate Virtuală și Augmentată
 • Laboratorul de Inovare pentru studenți 3D Makerspace

 

Centrul de Cercetare în Ingineria și Managementul Calității - CCIMC

Structuri conexe:

 • Laboratorul de Cercetare pentru Aplicații industriale
 • Laboratorul de Cercetare pentru Măsurare și Scanare 3D

 

Centrul de Cercetare în Ingineria și Managementul Inovării - RESIN

 

Centrul de Cercetare în Management pentru Sustenabilitate Organizațională - CeMaSO

 

Centrul Regional de Metrologie Industrială - CERMI

 

Laboratorul de Micro-Nano Sisteme - MiNaS

 

Laboratorul de Cercetare pentru Fabricația Pieselor din Materiale Competitive

 

Laborator pentru Simularea Dinamică a Sistemelor - DSSL

 

Laboratorul de Cercetare pentru Acustică, Mecanică Aplicată și CAD

 

Laboratorul de Cercetare pentru Măsurători, Modelare si Simulare în Vibrații și Acustică

 

Laboratorul pentru Simularea Activității Întreprinderii

 

Grupul de Cercetare în Inginerie Mecanică Avansată

 

Oficiul UTCN din cadrul Danube Innovation and Technology Transfer Centre Cluj-Napoca

 

 

În anul 2021, în cadrul facultății sunt în derulare 12 proiecte de cercetare principale, conform tabelului de mai jos, la care se adăuga contractele de cercetare cu terții sau alte proiecte punctuale care pot fi finanțate de sectorul public sau cel privat. Aceste proiecte angrenează o parte semnificativă din cadrele didactice ale FIIRMP și din structurile de cercetare menționate anterior.

Nr. crt.

Titlul proiectului

Director

Rol

Tip proiect

Perioadă proiect

Valoare totală UTCN (RON)

1

Abordarea inovativă de mare precizie privind tratamentul intraoperator asistat robotic al tumorilor hepatice pe baza diagnosticului integrat imagistic-molecular - IMPROVE

Pîslă Doina

Co

PNIII-P1-1.2-1.2.1

PCCDI 2018

01.03.2018- 30.04.2021

2,688,500.00

2

Elaborarea de metodologii complexe privind atribuirea și autentificarea unor picturi medievale și premoderne din patrimoniul național - IDArt

Neamțu Călin

P

PNIII-P1-1.2-1.2.1

PCCDI 2018

01.03.2018- 30.04.2021

1,150,436.00

3

Pat de spital inteligent - HOPE

Dragomir Mihai

Co

PN-III-P2-2.1

PED-2019-5430

10.08.2020-09.08.2022

600,000.00

4

Cabina de protecție asistată robotic pentru recoltarea probelor biologice cu patogeni aeropurtati - SAFE

Pîslă Doina

P

PN-III-P2-2.1

PTE-2019-0160

01.09.2020-28.02.2022

346,800.00

5

Digitalizarea în masă a patrimoniului cultural: între mit și realitate. Evaluarea preciziei modelelor 3D generate folosind metoda fotogrammetriei în cazul patrimoniului cultural - AtOP

Neamțu Călin

Co

PN-III-P1-1.1

TE-2019-2203

15.09.2020-14.09.2022

431,900.00

6

Directional Composites through Manufacturing Innovation - DICOMI

Bâlc Nicolae

P

H2020

MSCA-RISE-2017

01.03.2018- 28.02.2022

896,400.00

7

Services to enhance the innovation management capacity of SMEs in Romania macro-region 1 - InnoCap Transylvania

Brad Stelian

P

H2020 EEN -SGA4-2020-2021

01.01.2020-31.12.2021

91,085.00

8

BISNet Transylvania

Brad Emilia

P

COSME EEN-SGA4-2020- 2021

01.01.2020- 31.12.2021

726,602.00

9

Noul Exoschelet robotizat cu sistem integrat de realitate virtuală pentru reabilitare cardiacă

Mocan Bogdan

Co

PN-III-P2-2.1-PED-2019-1057

01.11.2020-31.10.2022

287,000.00

10

Investigarea științifică și valorificarea scuturilor dacice ornamentale de parada utilizând tehnici de realitate virtuală / augmentată - VART

Comes Radu

Co

PN-III-P1-1.1-PD-2019-1246

01.09.2020-31.08.2022

246,950.00

11

Instrumente inovative ghidate robotic pentru tratamentul tumorilor maligne - OnTarget

Vaida Călin

Co

PN-III-P2-2.1-PED-2019-4375

01.11.2020- 31.10.2022

350,000.00

12

Sistem robotic modular inovativ pentru recuperarea medicală a monoparezei brahiale - NeuroAssist

Pîslă Doina

Co

PN-III-P2-2.1-PED-2019-3022

01.11.2020- 31.10.2022

350,000.00

 

 

Un număr de jurnale științifice importante sunt editate sau susținute de cercetători și echipe editoriale din facultatea noastră: