• Facultatea Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției are misiunea de a pregăti specialişti capabili să rezolve probleme legate de proiectare, fabricaţie şi management din domeniul ingineriei industriale, respectiv mecatronicii şi roboticii. La Cluj-Napoca cursurile sunt prezentate în limbile română, engleză şi germană, iar în locaţiile din Alba-Iulia, Bistriţa, Satu Mare şi Zalău prezentarea este în limba română. Abilităţile cheie dobândite le permit studenţilor să îşi formeze vaste cunoștințe  interdisciplinare. Absolvenţii programelor de licenţă primesc calificările necesare abordării programelor variate de master în Inginerie Industrială şi Management, respectiv Inginerie Mecanică şi Robotică, care sunt acreditate în facultatea noastră.

 

  • Strategia noastră pentru cercetare implică dezvoltarea de studii şi cercetări de calitate, realizate în beneficiul societăţii. Facultatea dispune de opt centre de cercetare acreditate şi de şase laboratoare care acoperă următoarele domenii de cercetare: Rapid prototyping, tehnologii moderne de fabricaţie, tehnologii neconvenţionale şi fabricaţie inovativă, simulare şi testare pentru roboţi industriali, analiza în deformarea plastică a tablelor metalice, micro şi nano-sisteme, mecanică avansată, ingineria şi managementul inovării, managementul calităţii în ingineria industrială şi asistenţa medicală, producţia digitală, modelare şi simulare, managementul informaţiei în sistemele robotice, elemente de realitate virtuală, management, sustenabilitate organizațională și întreprinderi simulate.