Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de diplomă / disertaţie

Hotarare Senat nr. 1801 / 25.04.2024

 

Ghid pentru elaborarea, redactarea, susţinerea şi aprecierea lucrărilor de diplomă:

 

       Tehnologia Construcțiilor de Mașini

 

       Inginerie Economică Industrială

 

       Robotică

 

       Design Industrial

 

Fişa de apreciere a lucrării (completată de către îndrumătorul științific) Această fișă se va completa de către coordonatorii științifici și se va transmite prin email secretarului comisiei de diplomă. Nu intră în componența lucrării.

 

Comisii de diploma 2024

 

Calendar examene de diploma iulie 2024

 

PAȘI DE URMAT PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMA (actualizat: 03.06.2024)

 

Fișă de înscriere la examenul de diplomă

 

Anexa 3

 

Anexa 4

 

Declaratie de autenticitate

 

Declaratie de conformitate


Cele două declarații și fișele de apreciere din anexe sunt parte componentă a lucrării de diplomă.

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 110 din 04.07.2024 referitoare la lucrarile de finalizare a studiilor