REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL FACULTĂȚII CONSTRUCȚII DE MAȘINI (ROF_CM) - actualizat în 05.02.2021