REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL FACULTĂȚII DE INGINERIE INDUSTRIALĂ, ROBOTICĂ ȘI MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI (ROF_IIRMP) - actualizat în 09.12.2021