Departamentul Ingineria Fabricaţiei (I.F.)

Departamentul Ingineria Fabricației (I.F.) asigură formarea viitorilor ingineri, care vor fi capabili sa proiecteze şi să conducă procesele de fabricație competitivă a produselor industriale (din industria constructoare de maşini, aparate electro-casnice, bunuri de larg consum, etc.)

 

Departamentul Ingineria Proiectării şi Robotică (I.P.R.)

Sistemele moderne de fabricație din domeniul construcției de maşini, tind să adauge două atribute menite să crească competitivitatea industrială pe termen lung, şi anume: automatizarea şi flexibilitatea, astfel, asigurându-şi competenta industrială pe termen lung. Având în vedere această tendință strategică a mediului industrial, Departamentul Ingineria Proiectării şi Robotică şi-a reorganizat profilurile şi specializările, astfel încât să poată răspunde noilor cereri de pe piaţă printr-o ofertă adecvată de specialişti.

 

Departamentul Ingineria Sistemelor Mecanice

Departamentul Ingineria Sistemelor Mecanice (ISM) a fost constituit la data de 01.10.2011, în urma fuziunii dintre Catedra de Mecanică şi Programare, respectiv Catedra de Organe de Maşini şi Tribologie.

In cadrul departamentului sunt prezentate cursuri de programarea calculatoarelor, mecanică, robotică, organe de maşini, tribologie, design, atât pentru specializările de licenţă şi master acreditate în facultatea noastră, cât şi pentru Facultatea de Mecanică, respectiv Facultatea de Materiale. Membrii departamentului contribuie în mod continuu la creşterea prestigiului facultăţii şi a universităţii atât pe plan naţional cât şi internaţional.

 

Departamentul Management şi Inginerie Economică

Departamentul de Management şi Inginerie Economica furnizează studenţilor din facultăţile cu profil mecanic cursuri în domeniile Business şi Management. Misiunea departamentului este de a forma, prin studii interdisciplinare, specialişti capabili să proiecteze, să organizeze şi să conducă sisteme de producţie sau părţi ale acestora, precum şi să relaţioneze aceste sisteme cu mediul social-economic din care fac parte. In acest mod inginerul economist va deveni un specialist capabil să se integreze rapid şi eficient în mediul de business intern sau internaţional.

 

Departamentul Limbi Moderne şi Comunicare

Departamentul Limbi Moderne şi Comunicare are o istorie de peste 50 de ani, în cursul căreia a contribuit la instruirea lingvistică şi culturală a specialiştilor formaţi de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca prin cursuri de limbi străine, cursuri de tehnici de comunicare şi comunicare profesională. Preocupările fundamentale ale membrilor departamentului privesc formarea şi consolidarea deprinderilor de comunicare în limbajul ştiinţific şi tehnic ale studenţilor, precum şi stăpânirea noţiunilor şi operaţiilor cognitivo-discursive specifice discursului specializat.