TABERE STUDENŢEŞTI – la munte, la mare sau în Delta Dunării


Perioada de depunere a cererilor este 06.07 – 11.07.2021.
Studenţii pot depune cererea (tip Anexa nr. 4) de solicitare a unui  loc de tabară prin una din următoarele modalităţi:


1) se pot depune direct  la Secretariatul  Facultăţii Constructii de Masini;
2) transmiterea cererii la adresa de e-mail: Simona.Rodean@staff.utcluj.ro


Cererile  semnate de studenţi, vor fi însoțite de:
- documente justificative care atesă împlicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin (1) din metodologie;
- copie xerox CI/BI/Pașaport si copie xerox carnet de student.

 

Metodologia privind organizarea taberelor studentesti

 

Cerere

 

Repartizare locuri

 

Proces verbal de selecție