TABERE STUDENŢEŞTI


Perioada de depunere a cererilor este 05.07 – 10.07.2022.
Studenţii pot depune cererea (Anexa nr. 4) de solicitare a unui  loc de tabară prin una din următoarele modalităţi:


1) se pot depune direct  la Secretariatul  Facultăţii Constructii de Masini;
2) transmiterea cererii la adresa de e-mail: Simona.Rodean@staff.utcluj.ro


Cererile  semnate de studenţi, vor fi însoțite de:
- documente justificative care atesă împlicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin (1) din metodologie;
- copie xerox CI/BI/Pașaport si copie xerox carnet de student.

 

Metodologia privind organizarea taberelor studentesti

 

Cerere

 

Repartizare locuri pe CCS

 

Repartizare locuri pe UTCN

 

Notificare CCS

 

Tabel nominal cu studenții care au depus cerere pentru loc de tabără

 

Proces verbal de selecție