Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției este caracterizată de o resursă umană de înaltă calificare, cu experiență națională și internațională, în proiecte de cercetare complexe, precum și de o bază materială adecvată derulării unor activități științifice comprehensive în următoarele domenii:

 

Departamentul Ingineria Fabricației

 • Fabricația asistată de calculator
 • Fabricarea rapidă a prototipurilor
 • Tehnologii neconvenționale
 • Microfabricaţie şi tăierea precisă a metalelor dure, prin electroeroziune cu fir
 • Aplicaţii medicale de fabricare a implanturilor medicale personalizate din materiale biocompatibile, utilizând modele fabricate prin RP
 • Fabricaţia asistată a reperelor mărginite de suprafeţe complexe
 • Cercetări privind imbunatatirea tehnologiilor de masurare utilizind masini de masurat in coordonate
 • Optimizarea proceselor de realizare a materialelor plastice şi compozite
 • Cercetări privind uzura sculelor aşchietoare
 • Dezvoltarea de algoritmi pentru optimizare liniară şi neliniară, fără respectiv cu restricţii

 

Departamentul Ingineria Proiectării și Robotică

 • Proiectarea și dezvoltarea produselor industriale
 • Proiectarea echipamentelor și sistemelor de fabricație
 • Proiectarea asistată de calculator și realitate virtuală
 • Proiectarea și dezvoltarea echipamentelor hidro-pneumatice
 • Design industrial
 • Robotizarea fabricației
 • Metrologie industrială
 • Ingineria și managementul calității
 • Ingineria și managementul inovării
 • Managementul informației în sisteme robotizate industriale
 • Proiectarea produselor și proceselor cu amprentă redusă de carbon
 • Digitizarea și digitalizarea proceselor industriale
 • Patrimoniu cultural digital

 

Departamentul Ingineria Sistemelor Mecanice

 • Mecanică teoretică și mecanică aplicată
 • Mecanică aplicată în robotică
 • Mecanica avansată a sistemelor
 • Vibro-mecanică și vibro-acustică
 • Metode numerice de calcul
 • Informatică în inginerie
 • Micro și Nano Sisteme
 • Tribologie
 • Mecanisme
 • Organe de mașini
 • Transmisii mecanice
 • Optimizări

 

Departamentul Management și Inginerie Economică

 • Management general şi strategic
 • Marketing, studii de piaţă
 • Sisteme flexibile de fabricaţie
 • Managementul operaţiilor de producţie şi servicii
 • Optimizarea prin simulare a sistemelor complexe
 • Analiza economică a sistemelor de producţie
 • Proiectarea sistemelor informaţionale
 • Comunicare managerială
 • Resurse umane
 • Proiectarea ergonomică a sistemelor şi produselor
 • Antreprenoriat
 • Proiectarea și analiza sistemelor logistice
 • Ecomanagement, dezvoltare durabilă
 • Întreprinderi simulate

 

Departamentul Limbi Moderne si Comunicare

 • Comunicare și studii culturale
 • Lingvistică aplicată
 • Didactica limbilor străine și Interculturalitate
 • Limba română pentru studenți internaționali