Prin programele sale de licență, masterat și doctorat, Facultatea își asumă misiunea să formeze ingineri pentru industria viitorului, dispunând de competențe privind proiectarea și fabricația produselor, concepția, construcția și utilizarea roboților în producție și alte aplicații complexe, precum și managementul proceselor și organizațiilor industriale. O atenție specială în formarea studenților este acordată cunoașterii tehnologiilor digitale si robotice, tehnici moderne precum realitatea virtuală, fabricația aditivă, internetul industrial al lucrurilor și sistemele informatice suport fiind integrate astfel în aplicații industriale sau interdisciplinare complexe orientate spre nevoile și cerințele economiei și societății moderne.

 

Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.

 

Începând cu anul 2021, Facultatea de Construcții de Mașini și-a schimbat denumirea în Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției, pentru a marca o identitate bine definită și deschiderea spre viitor.

 

Prezentarea video a Facultăţii:

 

Versiunea in limba română

English version