Domenii de doctorat în cadrul Facultății de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției (fostă Construcții de Mașini)

  • Inginerie industrială
  • Inginerie și management
  • Inginerie mecanică

 

Componența Consiliul de coordonare a programelor doctorale Inginerie industrială și management

Lista tezelor de doctorat susținute in perioada 1970-2016 - Inginerie industrială și management

Lista tezelor de doctorat susținute in perioada 2016-2020 - Inginerie industrială

Lista tezelor de doctorat susținute in perioada 2016-2020 - Inginerie și management

Discipline Program de studii universitare avansate (PSUA)

 

Conducători de doctorat pe domenii

INGINERIE INDUSTRIALĂ Link CV Conținutul programelor de studii Ariile tematice Doctoranzi/an înmatriculare
Prof.dr.ing. ANCĂU Mircea
mircea.ancau@tcm.utcluj.ro
CV Matematici aplicate în inginerie Tehnici numerice de optimizare ale proceselor tehnologice
Algoritmi de optimizare a eșalonării fabricației
Aplicații industriale ale algoritmilor de tip Traveling Salesman Problem Algoritmi genetici
Hotea Sorina-Liliana/2021
Prof.dr.ing. ANTAL Tiberiu
tiberiu.alexandru.antal@mep.utcluj.ro
CV

Matematică aplicată în inginerie
Prelucrări şi recunoaştere de imagini, microcontrolere si IoT
Programare orientată pe obiect, elemente de AI în robotică
Baze de date relaţionale

Implementarea de algoritmi, folosind paradigma structurată, modulară, orientată pe obiect şi declarativă în mecanică şi în robotică
Sisteme robotice client-server pentru interacțiune om-maşină de la distanţă
Proiectarea şi optimizarea mecanismelor, robotilor şi a organelor de maşini prin algoritmi evoluţionişti
Baze de date relaţionale aplicate în sisteme mecanice şi robotice
Tehnologii pentru programarea produselor CAD

 
Prof.dr.ing. BÂLC Nicolae Octavian
nicolae.balc@tcm.utcluj.ro
CV

Proiectare pentru fabricatia competitiva
Fabricatie Inovativa pt Dezvoltarea de Produse
Tehnologii neconventionale
Fabricatie aditiva / Tiparire 3D
Simularea comportarii mecanice a produselor

Tehnologii de tiparire 3D directa
Fabricatie inovativa si prototipare rapida
Tehnologii Neconventionale
Topire selectiva cu laser
Optimizarea topogica a formei pieselor si produselor
Simularea functionalitatii si comportarii produselor
Proiectarea structurii pieselor fabricate din material compozite
Matiş Adrienn/2021
Fabian Eichler, Anca Stanciu, Balazs Solyom, Tudor Motas, Turc Mihai/2020
Karim Abbas, Sergiu Pascu, Pop Serban, Patricia Tarog, Anda Vasc/2019
Angela Luft, Eugen Gutiu, Szabo Istvan/2018
Johann Pfeiffer, Moldovan Cătălin, Gădălean Rareș/2017
Ioan Turcin, Walter Rieger, Christina Teușan/2016
Negru Lucian/2015
Pop - Grivase M. Vladimir/2014
Wagner Erika, Marian Călin/2013
Prof.dr.ing. BANABIC Dorel
banabic@tcm.utcluj.ro
CV

Matematică aplicată in inginerie
Comportarea mecanica a materialelo
Sisteme de masurare si achizitii de date
Analiza cu elemente finite in inginerie

Deformabilitatea materialelor metalice
Modelarea comportarii plastice
Simularea proceselor de deformare plastica
Industry 4.0 in tehnologii de prelucrare prin deformare
Tehnologii avansate de prelucrare prin deformare

Betuker Robert/2018
Cristea Ramona Ana Maria/2018
Inouan Ioan Cristian/2018
Corches Radu Nicolae/2018

Prof.dr.ing. BERCE Petru
petru.berce@tcm.utcluj.ro
CV      
Prof.dr.ing. BORZAN Marian
marian.borzan@tcm.utcluj.ro
CV

Fabricație CNC cu scule performante
Tehnologii de fabricare a sculelor
Logistica
Logistica sistemelor de fabricație
Baze de date

Cercetări privind proiectarea sculelor așchietoare
Cercetări privind logistica sistemelor de fabricație

Cotoflenci George Adrian/2021
Koka Norbert-Daniel/2021
Drasovean (Drasovean) Ioan/2021
Buciuman M. Cătălin Marin/2020
Daian I. Ioan/2019
Buga I. Alexandrina/2018
Proștean I. Oana/2018
Boca I. Anamaria (Bukos)/2017
Cicșa A.D. Daniel/2016
Gabora A. Andras/2016

Prof.dr.ing. BRIȘAN Cornel
cornel.brisan@mdm.utcluj.ro
CV

Elemente de robotica avansata
Sisteme avansate de productie in ingineria de precizie
Fiabilitatea si mentenanta sistemelor de precizie
Sisteme mecatronice avansate

Robotica si aplicatii in sistemele de fabricatie
Sisteme tehnice cu grad de inteligenta artificiala ridicat
Simulatoare si dezvoltare de modele virtuale
Optimizarea sistemelor de fabricatie si de management

Nicolae Lobont/2020
Anisia Neamtiu/ 2020
Nicolae Astalas/2020
Ernest Grosz/2021
Ovidiu Goia/2021
Vasile Bontea/2021

Prof.dr.ing. CIUPAN Cornel
cornel.ciupan@muri.utcluj.ro
CV Proiectarea echipamentelor de fabricatie Inovare si creativitate

Msini unelte
Materiale compozite termoplaste si echipamente de procesare ale acestora
Optimizrea produselor si a echipamentelor de fabricatie

Ciocan Cotetiu Marian Vasile/2020
Rus Gabriel Vladut/2019
Muresan Claudiu/2018
Cionca Ioan/2017
Heres Vasile/2017
Rusan Claudiu/2017

Prof.dr.ing. FRĂȚILĂ Domnița
domnita.fratila@tcm.utcluj.ro
CV

Metode competitive de proiectare
Proiectare asistata de calculator
Fabricatie inovativa pentru dezvoltarea de produse
Ingineria si managementul calitatii
Logistica industriala

Studii privind tranzitia la productia sustenabila
Implementarea proceselor de fabricatie ecologica
Integrarea Reverse Engineering în sistemele de fabricație sustenabilă
Creșterea eficienței procesului de lăcuire  a PCB

Gergo-Norbert Boczor/2021
Mircea Horia Muntean/2021

Prof.dr.ing. HARAGÂȘ Simion
simion.haragas@omt.utcluj.ro
CV Proiectare asistata de calculator
Baze de date
Proiectare pentru fabricatia competitiva
Bazele proiectarii organologice
Etica si integritate academica

Proiectarea optimală a sistemelor de aruncare și de răcire ale matrițelor de injectat
Calculul și proiectarea optimală a transmisiilor mecanice și a organelor de mașini
Cercetări teoretice și experimentale în domeniul tribologiei
Proiectarea organologică inovativă


Miklos Erik/2020
Ninacs Roland/2020
Bucur Alexandru/2019
Bărnuț Simion Adrian/2017
Wekker Janos/2019

Conf.dr.ing. MOCAN Bogdan
bogdan.mocan@muri.utcluj.ro

CV

Robotizarea fabricației
Concepția și exploatarea sistemelor de producție robotizate
Fiabilitatea, mentenanță și siguranță în exploatarea sistemelor robotizate industriale
Mașini unelte și echipamente de fabricație
Metode calitative și cantitative în luarea deciziilor

Proiectarea și optimizarea sistemelor de producție în contextul Industry 5.0
Ingineria și managementul mentenanței sistemelor industriale
Modelarea, optimizarea și simularea sistemelor robotizate
Control inteligent și algoritmi de inteligență artificială în robotică
Interacțiune om-robot
Proiectarea și optimizarea sistemelor de reabilitare robotizate
Proiectarea și optimizarea dispozitivelor medicale senzoriale
Integrarea tehnologiilor avansate în dispozitive medicale de diagnostic și tratament

 

Prof.dr.ing. NEAMȚU Călin
calin.neamtu@muri.utcluj.ro
CV Software avansat pentru proiectare
Proiectarea produselor utilizand functii obiectiv
Elemente de realitate virtuala si fabricatie digitala
Proiectarea echipamentelor de fabricatie
Modelarea si simularea sistemelor de fabricatie automatizate
Reverse Engineering

Proiectarea si simularea proceselor industriale
Proiectarea si optimizarea multicriteriala a produselor
Design Thinking
Design for X
Reverse engineering in domenii interdisciplinare
Simularea si optimizarea proceselor robotizate
Colaborative Design
Distribution system design
Incertitudinea in măsurare si scanarea 3D
Industry 4.0

Ciobotariu G. M. Ioana/2021
Manta I. Claudia-Doina/2021
Grec D. Mitică-Cătălin/2020
Adam C.G. Ciprian Cornelius/2019
Nicula Mircea Cristian/2019
Rozsos C.F. Raul-Silviu/2018

Prof.dr.ing. OPRUȚA Dan
dan.opruta@termo.utcluj.ro
CV Inginerie Industrială

Mecanica Fluidelor
Actionari Hidraulice
Diagnoza aparatelor de reglare a energiei hidraulice si termice
Modelarea si simularea curgerilor
Masini Hidraulice si Pneumatice
Diagnoza masinilor hidraulice si pneumatice

Titus Otniel Joldoș/2021
Conf.dr.ing. PĂCURAR Răzvan
razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro
CV

Tehnologii de fabricaţie prin adăugare de material / Printare 3D / Bio-printare 3D
Tehnologii de fabricaţie hibride
Utilizarea metodelor CAD/ CAM/ CAE pentru dezvoltarea produselor şi proceselor noi de fabricaţie

Fabricaţia pieselor şi matriţelor prin metode de printare 3D
Fabricaţia pieselor utilizând procese de fabricaţie hibride
Fabricaţia pieselor din materiale compozite (bi-materiale, multi-materiale) folosind tehnologii avansate de fabricaţie
Fabricaţia implanturilor şi a produselor medicale personalizate prin tehnologii de printare  / bio-printare 3D
Tehnologii de fabricaţie a pieselor folosind matriţe flexibile
Proiectarea şi analiza structurală a produselor şi proceselor de fabricaţie folosind metode CAD-CAM-CAE
Optimizarea topologică a produselor industriale şi medicale

 
Prof.dr.ing. POPA Marcel Sabin
marcel.popa@tcm.utcluj.ro
CV

Microtehologii
Tehnologii neconventionale
Unkonvenionelle Technologien
Managementul tehnologic
Tehnologii inovative si procese creative de productie
Innovative Technologien und kreative Produktionsprozesse

Microtehologii
Tehnologii neconventionale
Industry 4.0 in tehnologii de prelucrare prin aschiere
Tehnologii inovative si procese creative de productie

Kurtus (Bulucz) Krisztina-Andrea/2021
Bizubac Dan/2021
Bulucz F. R. Norbert-Eduard/2020
Rusu M. Dan Ovidiu/2019
Bondor V. Patricia/2018
Hoermann W. Bernd Otto/2018
Voina A. Ioan Doru/2017
Aclan H. Metin/2016
Milaș V. Florin/2016
Vereș O.I. Ovidiu-Virgil/2013

Prof.dr.ing. POPESCU Daniela
daniela.popescu@muri.utcluj.ro
CV

Inginerie Industriala
Productia Digitala
Software avansat pentru proiectare
Proiectare pentru calitate
Utilizarea instrumentelor CAD/CAM in proiectare

Digitalizarea si Internetul Industrial al lucrurilor
Aplicarea instrumentelor de inteligenta artificiala in productie
Proiectarea , modelarea si simularea sistemelor de productie

Stefan Giosan /2021
Matei Raul Ghedeon /2021
Pokorni Bastian Sven  / 2020
Vocke Christian/ 2018
Harsan Mihai/2019
Ghinea Rares/2019
Cicala F.C. Ioana Roxana/2017
Solcan N. Sergiu Nicolae/2017
Todorovic R. Oliver/2017
Nedelea I. Radu Iacob/2014
Papp Ș. Attila/2013

Prof.dr.ing. TUDOSE Lucian Mircea
lucian.tudose@omt.utcluj.ro
CV Inginerie industriala

Inginerie industriala
Metaeuristici pentru otimizare
Proiectarea și manufacturare optimală cu algoritmi evolutivi
Proiectarea optimală în condiţii de incertitudine
Proiectarea și manufacturarea rulmenţilor

Gorea Robert/2020
Mihălcioiu Alexandru/2019
Barili Alberto/2017
Ursache Constantin/2014

INGINERIE ȘI MANAGEMENT        
Prof.dr.ing.ec. BACALI Laura
laura.bacali@mis.utcluj.ro
CV

Management responsabil
Management strategic
Competente manageriale
Analiza cantitativa
Comportament organizational
Managementul sanatatii si securitatii ocupationale
Analiza datelor de marketing
Marketing strategic
Management si marketing international
Ingineria valorii proiectelor
Bazali managementului calitatii si sisteme de management al calitatii
Sisteme de management integrat si modele de excelenta
Etica si integritate academica

Neuromarketing
Modelarea matematica a fenomenelor de marketing
Statistica aplicata in marketing
Influentele psihologiei si sociologiei in marketing
Paradigma marketing, Marketing 3.0, 4.0, 5.0
Cercetari de marketing
Marketingul bunurilor de larg consum, marketing industrial, marketing social
Marketing international
Managementul marketingului
Management financiar
Managementul capitalului uman
Managementul performantei
Economie circulara

Chiorean Andra Emanuela/2021
David Geanina Maria/2021
Flore Mihaela/2021
Faragau Tudor/2020
Dresan Pop
Cristina/2020
Carian Adriana/2020
Szilagy Andrea/2020
Blenyesi Attila/2020
Bargovan Loredana/2019
Jisa Sagau Mihaela/2019
Nastai Ancuta Nicoleta/2018
Nastasoiu Ioana Alexandra/2018
Covaciu Laura Nicoleta/2018
Corda Alina Mihaela/2018
Cotae Alexandra/2017
Nes Alina Monica/2017
Potra Pacurariu Roxana Lavinia/2016
Nan Ligia Maria/2016
Baidoc Ioana Diana/2016
Padurean Elena Mirela/2016
Vaida Razvan/2015
Burnete Oana Maria/2014

Prof.dr.ing.dr.ec. BRAD Stelian
stelian.brad@staff.utcluj.ro
CV Autorat stiintific
Ingineria si Managementul Inovarii
Programarea robotilor
Inteligenta artificiala pentru robotica
Tehnologii pentru Internetul lucrurilor in Industrie
Aplicatii robotice

Ingineria si managementul inovarii
Industria 4.0
Robotica sociala

Razvan Ioan Hapca/2020
Alin Danci/2020
Eugen Nicolae Otavă/2019
Dragoș Vasile Bartoș/2019
Cosmina Mendoiu/2019
Daniel Homorodean/2018
Diana Velțan/2018
Andreas Zagos/2018
Vlad Florian/2018
Maria Slăvoacă/2017
Gabriela Uglea/2015
Sanda Timoftei/2015
Dan Bălan/2015
Cristian Carol Lang/2014

Conf.dr.ing. BRAD Emilia
emilia.brad@muri.utcluj.ro
CV Sisteme și echipamente de fabricație
Reconfigurabilitatea în producție
Design orientat către sustenabilitate

Robotizare în sistemele flexibile de fabricație
Gemeni digitali (digital twins) pentru echipamente și sisteme flexibile
de fabricație
Simulare și modelare pentru sisteme flexibile de fabricație
Tehnici Lean și Agile pentru optimizarea producției
Managementul schimbării în sistemele de fabricație Lean și Agile
Modele de servitizare în sistemele de fabricație Lean și Agile
Tehnologii de reconfigurare rapidă
Managementul resurselor în fabricația reconfigurabilă
Eco-design pentru dezvoltarea produselor sustenabile
Proiectarea produselor pentru economia circulară

 

Conf.dr.ing. CIUPAN Emilia
emilia.ciupan@mis.utcluj.ro
CV Inginerie și management

Baze de date relaţionale
Inteligenţă artificială
Proiectarea aplicaţiilor software
Managementul inovării
Managementul operaţiunilor specifice sistemelor de producţie
Aplicaţii informatice pentru inginerie şi management

 

Prof.dr.ing. DRAGOMIR Mihai
mihai.dragomir@muri.utcluj.ro
CV

Bazele managementului calității și sisteme de management al calității
Tehnici și instrumente ale ingineriei calității
Proiectarea pentru calitate și mediu
Politici si mecanisme instituționale in domeniul calității
Ingineria și managementul inovării
Sisteme de management integrat și modele de excelență
Managementul proiectelor
Îmbunătățirea Șase Sigma

Ingineria și managementul calității
Sisteme de management integrat
Sustenabilitate
Dezvoltarea produselor noi și antreprenoriat tehnic
Managementul proiectelor
Economia cu emisii scăzute de carbon
Bioeconomie/ bioindustrie
Economia circulară
Digital twins în sisteme de producție
Digital twins în domeniul smart cities/smart buildings
Produse smart furniture

Tareq J. H. Salem/2021
Ankidim Zinveli/2021
Ștefania (Chiribău-Vitlinger) Vitlinger/2021
Anda Madalina (Sabou) Oboroceanu/2021
Szabo A. M. Denisa Adela/2020
Flămînd (Tofană) V. Silvia/2020
Vizitiu G. Vlad/2020
Blagu A. Diana-Alina/2019

Prof.dr.ing. LUNGU Florin
florin.lungu@mis.utcluj.ro
CV

Analiza cantitativǎ
Managementul operaṭiilor
Proiectare totală
Tehnologie și inovare
Sisteme de planificare a resurselor
Comportament organizațional
Managementul sǎnǎtǎții și securitǎții ocupaționale
Evaluarea firmei
Etică ṣi integritate academică

Management și inginerie în afaceri

Boldor (Pascu) P. Bianca/2021
Chiribau (Krestel) T. Iulia-Teodora/2021
Cristea S. Georgeta-Andreea/2021
Liliac P. Constantin-Mihai/2021
Moldovan (Gherman) M. Izabella-Eva/2021
Baciu I. Mircea-Gabriel/2019
Dumitru S. Victoria/2019
Teodorescu M.N.D. Mircea/2019
Bor Ș. Darius-Gheorghe/2018
Brăilă V. Rada/2018
Ciupe G. Ioan Daniel/2017
Hopîrtean I. Doru Sorin/2017
Popescu H. Bogdan Dumitru/2017
Bălan S. Andreea Ana-Maria/2016
Biban I. Mircea Florin/2016

Prof.dr.ing. MARIAN Liviu Onoriu
liviu.marian@yahoo.com

CV Inginerie şi Management

Management strategic
Managementul productiei
Management sanitar
Managementul proiectelor
Managementul administratiilor locale
Management educational
Antreprenoriat

Manciu Ionela/2013
Motea Carmen/2021
Szoke Andreea/2021
Chihut Andra/2021
Corciu Anastasia/2021
Silaghi Mihaela/2020
Vereș Marius/2019
Blaga Ioana/2019
Popa Aurora/2019
Egri Diana/2019
Egri (Apăfăian) Dumitrita/2019
Suciu (Rauca) Antoaneta/2019
Dorobanțu Olga/2018
Dâmbu Amalia/2018
Chibelean Claudia/2018
Vass Hajnal/2018
Horea Radu/2016
Lese Mihaela/2013

Prof.dr.ing. MORAR Liviu
liviu.morar@muri.utcluj.ro
CV      
Prof.Dr.-Ing.Dipl.-Wirt.Ing.
NIEMANN Jörg
joerg.niemann@hs-duesseldorf.de
CV Inginerie şi Management Six Sigma
Sustainability
Smart Services
Product Lifecycle Management
Kretschmar Dominik/2020
Prof.dr.ing. PÎSLĂ Adrian
adrian.pisla@muri.utcluj.ro
CV Inginerie şi Management Analiză cantitativă
Roboţi în cadrul I4.0
Managementul Riscului
Managementul Schimbării
Managementul Proiectelor
Leadership şi Management
Roboţi în Aplicaţii Medicale
Roboţi în Aplicaţii Aerospaţiale
Dezvoltare de Produse şi Sisteme
Optimizarea Proceselor de Producţie
Digitalizarea Sistemelor de Producţie
Tehnologiei, Inovare şi Sustenabilitate
Ciclul de viaţă al Produsului/ Procesului
Aplicaţii şi Programarea asistată a Maşinilor-unelte şi a Roboţilor
Ciupe Mihai Ovidiu/2021
Mariș Eugen-Dănuţ/2021
Rus Felician/2020
Sandor Mădălina–Florina/2020
Vartolomei Bogdan/2020
Aniței Mihai Daniel/2019
Greta Cristian/2019
Oltean Alina-Beatrice/2019
Făgărășan Cristian/2018
Mihele Cristina/2018
Popa Ovidiu/2018
Torașan Süleyman/2018
Lauterio Fabian/2017
Baidoc Raluca/2016
Kacso Vidrean Lorand/2016
Prof.dr.ing. POPESCU Sorin
sorin.popescu@muri.utcluj.ro, posorin@gmail.com
CV

Bazele managementului calității și sisteme de management al calității
Tehnici și instrumente ale ingineriei calității
Proiectarea pentru calitate și mediu
Managementul riscului în cadrul proiectelor
Imbunatatirea Sase Sigma
Managementul proiectelor
Sisteme integrate de management și modele de excelență

Inginerie și management aplicat în organizații industriale
Procese, proiecte și dezvoltarea de produse aferente acestora
Sisteme manageriale standardizate (calitate, mediu, sănătate-securitate, securitatea informației etc.)
Sisteme manageriale bazate pe filozofii de tip Kaizen (Lean, Six sigma)
Sisteme integrate de management
Dezvoltarea orientată spre cerințe (clienți, mediu, sănatate-securitate etc.) a produselor, proceselor, organizațiilor
Îmbunătățre continuă în organizații, procese și produse, tehnici, algoritmi și metode
Ingineria calitătii (metrologia calității, măsurarea/scanarea mărimilor geometrice)
Managementul riscului în organizații, procese și proiecte

Mirabela Luciana/2021
Bretan Adina Alexandra/2020
Costea Adrian Radu/2020
Jesemann C.A. Isabella Romana/2019
Santa S. Roxana/2018
Radu G.I. Mircea Dan/2017
Tunduc G. Adrian/2017
Unguraș D.C. Dorian Liviu/2015
Bacali I.C. Laura -Andrada/2015

Prof.dr.ec. RĂDULESCU Corina Michaela
Facultatea de Științe, Centrul Universitar Nord din Baia Mare
corinam.radulescu@gmail.com

CV

Managementul afacerilor
Analiza statistică a afacerilor
Etica si integritate academică
Comportamentul consumatorului
Diagnosticul strategic al organizațiilor
Modelarea proceselor economice

Management strategic
Competitivitate economica
Managementul afacerilor
Management financiar
Managementul capitalului uman
Managementul proiectelor

Toader Diana Cezara/2020
Rus (Ormenisan )Izabela/2018
Pop Alina Natalia/2016
Dobrican Adela/2016

Prof.dr.ing. UNGUREANU Nicolae
Facultatea de Inginerie, Centrul Universitar Nord din Baia Mare
nicolae.ungureanu@imtech.utcluj.ro
CV Inginerie și management

Fiabilitatea, mentenanța și disponibilitatea echipamentelor industriale
Logistică industrială
Sănătate și securitate în muncă

Marina Gabriel/2021
Drenta Raul/2020
Savu Anamaria/2020
Corodan Vlad/2019
Daraba Catalin/2018
Domide Gherasim/2018
Adi ben Senior/2017
Pop Calin/2017
Breban Costel/2016
Pop Adrian/2016

INGINERIE MECANICĂ       Detalii aici
Prof.dr.ing. BÎRLEANU Corina       Detalii aici
Prof.dr.ing. LUPEA Iulian       Detalii aici
Prof.dr.ing. NEGREAN Iuliu       Detalii aici
Prof.dr.ing. PÎSLĂ Doina       Detalii aici
Prof.dr.ing. PUSTAN Marius       Detalii aici
Prof.dr.ing. VAIDA Călin       Detalii aici