Domenii de doctorat în cadrul Facultății Construcții de Mașini

  • Inginerie industrială
  • Inginerie și management
  • Inginerie mecanică

 

Componența Consiliul de coordonare a programelor doctorale Inginerie industrială și management

Lista tezelor de doctorat susținute in perioada 1970-2016 - Inginerie industrială și management

Lista tezelor de doctorat susținute in perioada 2016-2020 - Inginerie industrială

Lista tezelor de doctorat susținute in perioada 2016-2020 - Inginerie și management

Discipline Program de studii universitare avansate (PSUA)

 

Conducători de doctorat pe domenii

INGINERIE INDUSTRIALĂ Link CV Conținutul programelor de studii Ariile tematice Doctoranzi/an înmatriculare
Prof.dr.ing. ANCĂU Mircea CV      
Prof.dr.ing. ANTAL Tiberiu CV      
Prof.dr.ing. BÂLC Nicolae Octavian CV      
Prof.dr.ing. BANABIC Dorel
banabic@tcm.utcluj.ro
CV

Matematică aplicată in inginerie
Comportarea mecanica a materialelo
Sisteme de masurare si achizitii de date
Analiza cu elemente finite in inginerie

Deformabilitatea materialelor metalice
Modelarea comportarii plastice
Simularea proceselor de deformare plastica
Industry 4.0 in tehnologii de prelucrare prin deformare
Tehnologii avansate de prelucrare prin deformare

Betuker Robert/2018
Cristea Ramona Ana Maria/2018
Inouan Ioan Cristian/2018
Corches Radu Nicolae/2018

Prof.dr.ing. BERCE Petru CV      
Prof.dr.ing. BORZAN Marian
marian.borzan@tcm.utcluj.ro
CV

Fabricație CNC cu scule performante
Tehnologii de fabricare a sculelor
Logistica
Logistica sistemelor de fabricație
Baze de date

Cercetări privind proiectarea sculelor așchietoare
Cercetări privind logistica sistemelor de fabricație

Cotoflenci George Adrian/2021
Koka Norbert-Daniel/2021
Drasovean (Drasovean) Ioan/2021
Buciuman M. Cătălin Marin/2020
Daian I. Ioan/2019
Buga I. Alexandrina/2018
Proștean I. Oana/2018
Boca I. Anamaria (Bukos)/2017
Cicșa A.D. Daniel/2016
Gabora A. Andras/2016

Prof.dr.ing. BRIȘAN Cornel CV      
Prof.dr.ing. CIUPAN Cornel CV      
Prof.dr.ing. FRĂȚILĂ Domnița
domnita.fratila@tcm.utcluj.ro
CV

Metode competitive de proiectare
Proiectare asistata de calculator
Fabricatie inovativa pentru dezvoltarea de produse
Ingineria si managementul calitatii
Logistica industriala

Studii privind tranzitia la productia sustenabila
Implementarea proceselor de fabricatie ecologica
Integrarea Reverse Engineering în sistemele de fabricație sustenabilă
Creșterea eficienței procesului de lăcuire  a PCB

Gergo-Norbert Boczor/2021
Mircea Horia Muntean/2021

Prof.dr.ing. HARAGÂȘ Simion
simion.haragas@omt.utcluj.ro
CV Proiectare asistata de calculator
Baze de date
Proiectare pentru fabricatia competitiva
Bazele proiectarii organologice
Etica si integritate academica

Proiectarea optimală a sistemelor de aruncare și de răcire ale matrițelor de injectat
Calculul și proiectarea optimală a transmisiilor mecanice și a organelor de mașini
Cercetări teoretice și experimentale în domeniul tribologiei
Proiectarea organologică inovativă


Miklos Erik/2020
Ninacs Roland/2020
Bucur Alexandru/2019
Bărnuț Simion Adrian/2017
Wekker Janos/2019

Prof.dr.ing. NEAMȚU Călin
calin.neamtu@muri.utcluj.ro
CV Software avansat pentru proiectare
Proiectarea produselor utilizand functii obiectiv
Elemente de realitate virtuala si fabricatie digitala
Proiectarea echipamentelor de fabricatie
Modelarea si simularea sistemelor de fabricatie automatizate
Reverse Engineering

Proiectarea si simularea proceselor industriale
Proiectarea si optimizarea multicriteriala a produselor
Design Thinking
Design for X
Reverse engineering in domenii interdisciplinare
Simularea si optimizarea proceselor robotizate
Colaborative Design
Distribution system design
Incertitudinea in măsurare si scanarea 3D
Industry 4.0

Ciobotariu G. M. Ioana/2021
Manta I. Claudia-Doina/2021
Grec D. Mitică-Cătălin/2020
Adam C.G. Ciprian Cornelius/2019
Nicula Mircea Cristian/2019
Rozsos C.F. Raul-Silviu/2018

Prof.dr.ing. OPRUȚA Dan CV      
Prof.dr.ing. POPA Marcel Sabin CV      
Prof.dr.ing. POPESCU Daniela CV      
Prof.dr.ing. TUDOSE Lucian Mircea
lucian.tudose@omt.utcluj.ro
CV Inginerie industriala

Inginerie industriala
Metaeuristici pentru otimizare
Proiectarea și manufacturare optimală cu algoritmi evolutivi
Proiectarea optimală în condiţii de incertitudine
Proiectarea și manufacturarea rulmenţilor

Gorea Robert/2020
Mihălcioiu Alexandru/2019
Barili Alberto/2017
Ursache Constantin/2014

     

 

 

INGINERIE ȘI MANAGEMENT        
Prof.dr.ing.ec. BACALI Laura
laura.bacali@mis.utcluj.ro
CV

Management responsabil
Management strategic
Competente manageriale
Analiza cantitativa
Comportament organizational
Managementul sanatatii si securitatii ocupationale
Analiza datelor de marketing
Marketing strategic
Management si marketing international
Ingineria valorii proiectelor
Bazali managementului calitatii si sisteme de management al calitatii
Sisteme de management integrat si modele de excelenta
Etica si integritate academica

Neuromarketing
Modelarea matematica a fenomenelor de marketing
Statistica aplicata in marketing
Influentele psihologiei si sociologiei in marketing
Paradigma marketing, Marketing 3.0, 4.0, 5.0
Cercetari de marketing
Marketingul bunurilor de larg consum, marketing industrial, marketing social
Marketing international
Managementul marketingului
Management financiar
Managementul capitalului uman
Managementul performantei
Economie circulara

Chiorean Andra Emanuela/2021
David Geanina Maria/2021
Flore Mihaela/2021
Faragau Tudor/2020
Dresan Pop
Cristina/2020
Carian Adriana/2020
Szilagy Andrea/2020
Blenyesi Attila/2020
Bargovan Loredana/2019
Jisa Sagau Mihaela/2019
Nastai Ancuta Nicoleta/2018
Nastasoiu Ioana Alexandra/2018
Covaciu Laura Nicoleta/2018
Corda Alina Mihaela/2018
Cotae Alexandra/2017
Nes Alina Monica/2017
Potra Pacurariu Roxana Lavinia/2016
Nan Ligia Maria/2016
Baidoc Ioana Diana/2016
Padurean Elena Mirela/2016
Vaida Razvan/2015
Burnete Oana Maria/2014

Prof.dr.ing.dr.ec. BRAD Stelian
stelian.brad@staff.utcluj.ro
CV Autorat stiintific
Ingineria si Managementul Inovarii
Programarea robotilor
Inteligenta artificiala pentru robotica
Tehnologii pentru Internetul lucrurilor in Industrie
Aplicatii robotice

Ingineria si managementul inovarii
Industria 4.0
Robotica sociala

Razvan Ioan Hapca/2020
Alin Danci/2020
Eugen Nicolae Otavă/2019
Dragoș Vasile Bartoș/2019
Cosmina Mendoiu/2019
Daniel Homorodean/2018
Diana Velțan/2018
Andreas Zagos/2018
Vlad Florian/2018
Maria Slăvoacă/2017
Gabriela Uglea/2015
Sanda Timoftei/2015
Dan Bălan/2015
Cristian Carol Lang/2014

Prof.dr.ing. DRAGOMIR Mihai
mihai.dragomir@muri.utcluj.ro
CV

Bazele managementului calității și sisteme de management al calității
Tehnici și instrumente ale ingineriei calității
Proiectarea pentru calitate și mediu
Politici si mecanisme instituționale in domeniul calității
Ingineria și managementul inovării
Sisteme de management integrat și modele de excelență
Managementul proiectelor
Îmbunătățirea Șase Sigma

Ingineria și managementul calității
Sisteme de management integrat
Sustenabilitate
Dezvoltarea produselor noi și antreprenoriat tehnic
Managementul proiectelor
Economia cu emisii scăzute de carbon
Bioeconomie/ bioindustrie
Economia circulară
Digital twins în sisteme de producție
Digital twins în domeniul smart cities/smart buildings
Produse smart furniture

Tareq J. H. Salem/2021
Ankidim Zinveli/2021
Ștefania (Chiribău-Vitlinger) Vitlinger/2021
Anda Madalina (Sabou) Oboroceanu/2021
Szabo A. M. Denisa Adela/2020
Flămînd (Tofană) V. Silvia/2020
Vizitiu G. Vlad/2020
Blagu A. Diana-Alina/2019

Prof.dr.ing. LUNGU Florin
florin.lungu@mis.utcluj.ro
CV

Analiza cantitativǎ
Managementul operaṭiilor
Proiectare totală
Tehnologie și inovare
Sisteme de planificare a resurselor
Comportament organizațional
Managementul sǎnǎtǎții și securitǎții ocupaționale
Evaluarea firmei
Etică ṣi integritate academică

Management și inginerie în afaceri

Boldor (Pascu) P. Bianca/2021
Chiribau (Krestel) T. Iulia-Teodora/2021
Cristea S. Georgeta-Andreea/2021
Liliac P. Constantin-Mihai/2021
Moldovan (Gherman) M. Izabella-Eva/2021
Baciu I. Mircea-Gabriel/2019
Dumitru S. Victoria/2019
Teodorescu M.N.D. Mircea/2019
Bor Ș. Darius-Gheorghe/2018
Brăilă V. Rada/2018
Ciupe G. Ioan Daniel/2017
Hopîrtean I. Doru Sorin/2017
Popescu H. Bogdan Dumitru/2017
Bălan S. Andreea Ana-Maria/2016
Biban I. Mircea Florin/2016

Prof.dr.ing. MARIAN Liviu Onoriu        
Prof.dr.ing. MORAR Liviu CV      
Prof.Dr.-Ing.Dipl.-Wirt.Ing. NIEMANN Jörg CV      
Prof.dr.ing. PÎSLĂ Adrian CV      
Prof.dr.ing. POPESCU Sorin
sorin.popescu@muri.utcluj.ro, posorin@gmail.com
CV

Bazele managementului calității și sisteme de management al calității
Tehnici și instrumente ale ingineriei calității
Proiectarea pentru calitate și mediu
Managementul riscului în cadrul proiectelor
Imbunatatirea Sase Sigma
Managementul proiectelor
Sisteme integrate de management și modele de excelență

Inginerie și management aplicat în organizații industriale
Procese, proiecte și dezvoltarea de produse aferente acestora
Sisteme manageriale standardizate (calitate, mediu, sănătate-securitate, securitatea informației etc.)
Sisteme manageriale bazate pe filozofii de tip Kaizen (Lean, Six sigma)
Sisteme integrate de management
Dezvoltarea orientată spre cerințe (clienți, mediu, sănatate-securitate etc.) a produselor, proceselor, organizațiilor
Îmbunătățre continuă în organizații, procese și produse, tehnici, algoritmi și metode
Ingineria calitătii (metrologia calității, măsurarea/scanarea mărimilor geometrice)
Managementul riscului în organizații, procese și proiecte

Mirabela Luciana/2021
Bretan Adina Alexandra/2020
Costea Adrian Radu/2020
Jesemann C.A. Isabella Romana/2019
Santa S. Roxana/2018
Radu G.I. Mircea Dan/2017
Tunduc G. Adrian/2017
Unguraș D.C. Dorian Liviu/2015
Bacali I.C. Laura -Andrada/2015

Prof.dr.ec. RĂDULESCU Corina Michaela
Facultatea de Științe, Centrul Universitar Nord din Baia Mare
corinam.radulescu@gmail.com

CV

Managementul afacerilor
Analiza statistică a afacerilor
Etica si integritate academică
Comportamentul consumatorului
Diagnosticul strategic al organizațiilor
Modelarea proceselor economice

Management strategic
Competitivitate economica
Managementul afacerilor
Management financiar
Managementul capitalului uman
Managementul proiectelor

Toader Diana Cezara/2020
Rus (Ormenisan )Izabela/2018
Pop Alina Natalia/2016
Dobrican Adela/2016

Prof.dr.ing. UNGUREANU Nicolae
Facultatea de Inginerie, Centrul Universitar Nord din Baia Mare
nicolae.ungureanu@imtech.utcluj.ro
CV Inginerie și management

Fiabilitatea, mentenanța și disponibilitatea echipamentelor industriale
Logistică industrială
Sănătate și securitate în muncă

Marina Gabriel/2021
Drenta Raul/2020
Savu Anamaria/2020
Corodan Vlad/2019
Daraba Catalin/2018
Domide Gherasim/2018
Adi ben Senior/2017
Pop Calin/2017
Breban Costel/2016
Pop Adrian/2016

     

 

 

INGINERIE MECANICĂ       Detalii aici
Prof.dr.ing. BÎRLEANU Corina       Detalii aici
Prof.dr.ing. LUPEA Iulian       Detalii aici
Prof.dr.ing. NEGREAN Iuliu       Detalii aici
Prof.dr.ing. PÎSLĂ Doina       Detalii aici
Prof.dr.ing. PUSTAN Marius       Detalii aici
Prof.dr.ing. VAIDA Călin       Detalii aici