Comisiile Facultății de Construcții de Mașini, în perioada 2020-2024

 

Comisia de acordare a burselor

Comisia pentru digitalizare

Comisiile Consiliului facultății

Responsabilii specializărilor studiilor de licență

Comisiile de monitorizare pentru programele de studii de master

Comisiile de monitorizare pentru programele de studii de licenţă

Comisia de asigurare a calității

Comisia RNCIS pe facultate

Comisia ECTS pe facultate

Consilierul de orientare în carieră