BURSE SOCIALE SEMESTRUL II

 

- Dosarele, in original, se depun până în data de: 04.03.2022 (pentru extensii, data limită este 01.03.2022);
- Lunile pentru care se depun acte sunt octombrie, noiembrie si decembrie 2021;
- Plafonul de venituri este de: 1386 lei net/ membru de familie;
- Documentele necesare obţinerii bursei sociale (vezi Anexa 1) se descarcă de pe site-ul facultății și se depun la secretariat – doar cu programare online, completate și semnate de către student, împreună cu toate celelalte acte;
- Dosarele incomplete și nesemnate NU vor fi luate în considerare;
- Dosarele depuse după termenul limită NU vor fi luate în considerare.

De specificat OBLIGATORIU pe adeverintele de la locul de munca:

1. "Venit net"

2. Salariatul beneficiaza sau nu de tichete de masa, cadou, vacanta si daca da, sa fie trecuta valoarea acestora.

3. Va rugam sa veniti cu formularele completate: Cererea (anexa 6A sau 6B), Anexa 7 (se scrie integral de mana, nu se completeaza pe formular) si formularul de verificare (anexa 9 sau 10).

 


  • Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă 
  •  
  • Criterii suplimentare de acordare a burselor 
  •  
  • Anexele 6A si 6B,  Anexele 7-10 la regulamentul de burse 
  •  
  • Anexa 1 (Documente necesare obtinerii bursei sociale)

 

Centralizator burse pentru semestrul II

Media minima - burse de merit

Media minima - burse de performanta