BURSE SOCIALE 2022 – 2023 - SEMESTRUL II

 

- Dosarele, în original, se depun până în data de: 17.03.2023 (pentru extensii, data limită este 15.03.2023);

- Lunile pentru care se depun actele sunt: octombrie, noiembrie și decembrie 2022;


De specificat OBLIGATORIU pe adeverințele de la locul de muncă:

1. "Venit net"
2. "Salariatul beneficiază sau nu de tichete de masă, cadou, vacanță și daca da, să fie trecută valoarea acestora."

Plafonul de venituri este de: 1524 lei net / membru de familie;

Vă rugăm sa veniți cu toate formularele completate: cererea (anexa 6A sau 6B după caz), anexa 7 (formularul - completat de mână) și formularul de verificare (anexa 9 dacă solicitați bursă socială pe bază de venituri mici sau anexa 10 dacă solicitați bursă socială medicală);

Dosarele complete de bursă socială se depun la secretara de specializare:

https://iirmp.utcluj.ro/secretariat.htmldoar cu programare online: https://jr.utcluj.ro/jobrouter/index.php?cmd=PublicStart&ps=31078c6a5a8b4c811ef1dcf3c5b34678&username=PublicUser

Dosarele incomplete și nesemnate NU vor fi luate în considerare;

Dosarele depuse după termenul limită NU vor fi luate în considerare.

 


  • Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă 
  •  
  • Criterii suplimentare de acordare a burselor 
  •  
  • Anexele 6A si 6B,  Anexele 7-10 la regulamentul de burse 
  •  
  • Anexa 1 (Documente necesare obtinerii bursei sociale)

 

Burse de Merit - medii minime si maxime (sem. II 2022-2023)

Burse de Performanta Academica - medii minime si maxime (sem. II 2022-2023)