Cazarea studenților este asigurată în Campusul Studențesc Mărăști, str. Fabricii de zahar nr. 58, https://www.utcluj.ro/campus/spatii-cazare/

Adresă privind cazările în anul univ. 2022/2023

 

LISTE DE CAZARI PRELIMINARE:

Liste de cazare ANUL I - LICENTA

Liste de cazare ANUL I - MASTER

Liste de cazare ANUL II - MASTER

Liste de cazare ANII IV-II - LICENTA

Liste de cazare - Angajati UTCN, Familisti, Doctoranzi

Liste de cazare - Studenti NON-UE

Notă: Locurile neocupate vor fi redistribuite studenților de pe listele de așteptare în data de 29.09.2022, Ora 13 conform planificării cazărilor.

În data de 30.09.2022 ora 9.00 va fi o altă redistribuire.

Lista de asteptare 1

Lista de asteptare 2

 

Calendarul cazarilor 2022

Acte necesare pentru cazare in camin

La cazare studenții vor avea asupra lor următoarele:
1. act de identitate, în original și copie; sau, procura notarială (dacă este cazul);
2. patru fotografii tip buletin (3/4), dintre care trei pentru contractul de închiriere şi una pentru legitimaţia de cămin;
3. aviz epidemiologic eliberat de către medicul de familie sau de către medicul de la cabinetele medicale existente în complexele studențești ale U.T.C.-N.;
4. copie după certificatul de naștere.

ANUNȚ - Cererile de cazare în vederea repartizării locurilor în cămin pentru doctoranzi și tinerii căsătoriți se vor trimite prin email în perioada 12.09 - 16.09.2022 la adresa:   mircea.cioaza@staff.utcluj.ro.

Conform regulamentului, tinerii doctoranzi vor anexa la cerere avizul "Școlii Doctorale", iar tinerii căsătoriți vor atașa copii scanate după certificatul de casătorie și adeverință de student conform Art. 16 din regulament. Studenții cu rezultate deosebite la invățătură în anul universitar 2021-2022 pot trimite cereri pentru camere cu două paturi (recomandat numai celor cu media peste 9) la aceeași adresă între 12.09-16.09.2022 (vor face și cererea online pentru cameră cu 4 paturi până în 31.08.2022). Ultima zi de procesare a cererilor este 16.09.2022 ora 14.00.  

ANUNȚ - Cereri de cazare pentru cazuri sociale/medicale - Dosarul complet va fi arhivat într-un singur fisier cu extensia zip sau rar și trimis la adresa de email:  Mircea.Cioaza@staff.utcluj.ro) între 01.09-16.09.2022. Toate documentele din arhiva zip sau rar trebuie să fie în format pdf. Dosarele incomplete sau care nu respectă cerințele de mai sus vor fi respinse.

FORMULAR TIPIZAT - Cerere caz social/medical

FORMULAR TIPIZAT - Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (numai pt. cazurile sociale/medicale)

ANUNȚ - În conformitate cu art. 8 din "Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor studențești ale UTCN", cazarea în cămin se face la începutul anului universitar, la solicitarea studenților (excepție fac studenții admisi în anul 1, ce au solicitat cazare la înscrieri prin bifarea opțiunii specifice).

ATENȚIE: studenții admiși în anul I ce au OMIS să solicite cazare la momentul înscrierii, pot depune o Cerere de cazare semnata, trimisă pe email la Mircea.Cioaza@staff.utcluj.ro. În Cerere vor specifica numele complet și faptul că sunt admiși în anul I la IIRMP, cu precizarea specializării.

Termen depunere a solicitării: până în 16 septembrie 2022.

IMPORTANT: Cei care AU solicitat cazare pe Fișa de înscriere - nu este necesar să mai transmită CERERE DE CAZARE. Informația se preia din FIȘA DE INSCRIERE!

Pentru studenții ce trec în anii 2-4 licenta, respectiv 2 master din 1 octombrie 2022, solicitarea de cazare în căminele UTCN se face online din contul lor de student de la adresa:

https://websinu.utcluj.ro

până în 31 august 2022.

Regulament camine UTCN- HS 1375 din 22 iulie 2021

Nota: Cazarile se vor efectua conform Regulamentului de Cazari, in ordine descrescatoare a mediilor incepand cu studentii de la buget, integralisti, restantieri si finalizand cu cei de la taxa, in functie de numarul locurilor disponibile alocate Facultatii IIRMP in Complexul de Camine Marasti de catre conducerea UTCN

 

Persoana de contact:  Adm. Patrimoniu IIRMP - Cioaza Mircea 

E-mail: Mircea.Cioaza@staff.utcluj.ro