Plan de invatamat Inginerie Economică Industrială - anul 1

 

Discipline obligatorii

Semestrul 1

1.00

Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala

2.00

Analiza matematica

3.00

Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I

4.00

Geometrie descriptiva

5.00

Chimie

6.00

Stiinta si ingineria materialelor I

7.00

Fizica

8.00

Cultura manageriala

9.00

Educatie fizica si sport I

10.10

Limbi moderne I Engleza

10.20

Limbi moderne I Germana

Semestrul 2

11.00

Matematici speciale

12.00

Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II

13.00

Desen tehnic si infografica

14.00

Stiinta si ingineria materialelor II

15.00

Bazele ingineriei sistemelor I

16.00

Comunicare manageriala

17.00

Electrotehnica

18.00

Mecanica I

19.00

Educatie fizica si sport II

20.10

Limbi moderne II Engleza

20.20

Limbi moderne II Germana

21.00

Practica de domeniu (2 sapt)

 

Discipline facultative

Semestrul 1

101.00

Limbi moderne I Franceza

102.00

Limbi moderne I Italiana

200.00

Psihologia educatiei

301.00

Voluntariat 1

Semestrul 2

103.00

Limbi moderne II Franceza

104.00

Limbi moderne II Italiana

201.00

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria si metodologia curriculumului)

302.00

Voluntariat 2